Vi støtter frivillige organisasjoner

Stiftelsen Kaare Berg deler ut midler for å tilgodese allmennyttige formål og eller kulturelle formål.

 

Fokusområder

Aktuelle tiltak de senere år er tiltak som fokuserer på barn/ungdom, psykisk helse og utenforskap. I tillegg støttes tiltak som fokuserer på eldre enslige med lite nettverk og svak helse. Stiftelsen støtter dessuten lavterskel rusavhjelpende tiltak.

Søknadsfrist: 31.03.2023

Dette er noe av det vi støtter:

Stiftelsen Kaare Berg støtter Gatelaget.
Stiftelsen Kaare Berg støtter Gatelaget.

Gatelaget – Fotballstiftelsen

Lavterskel fotball- og aktivitetstilbud for rusavhengige. Skape rusfrie liv og også liv å være rusfrie i.

Fellesverket – Drammen Røde Kors

Ungdomsklubb – Rusfritt tilholdssted for ungdom 14-19 år.

Guttas Campus

Forhindre skolefrafall og utenforskap som følge av manglende utdannelse eller oppfølging. For gutter i 9. klasse.