Vi støtter frivillige organisasjoner

Stiftelsen Kaare Berg deler ut midler for å tilgodese allmennyttige formål og eller kulturelle formål.

 

Fokusområder

Aktuelle tiltak de senere år er tiltak som fokuserer på barn/ungdom, psykisk helse og utenforskap. I tillegg støttes tiltak som fokuserer på eldre enslige med lite nettverk og svak helse. Stiftelsen støtter dessuten lavterskel rusavhjelpende tiltak.

Søknadsfristen for 2022 er utløpt.

Dette er noe av det vi støtter:

Stiftelsen Kaare Berg støtter Gatelaget.
Stiftelsen Kaare Berg støtter Gatelaget.

Gatelaget – Fotballstiftelsen

Lavterskel fotball- og aktivitetstilbud for rusavhengige. Skape rusfrie liv og også liv å være rusfrie i.

Fellesverket – Drammen Røde Kors

Ungdomsklubb – Rusfritt tilholdssted for ungdom 14-19 år.

Guttas Campus

Forhindre skolefrafall og utenforskap som følge av manglende utdannelse eller oppfølging. For gutter i 9. klasse.