Gatelaget – Fotballstiftelsen

Lavterskel fotball- og aktivitetstilbud for rusavhengige. Skape rusfrie liv og også liv å være rusfrie i.