Fellesverket – Drammen Røde Kors

Ungdomsklubb – Rusfritt tilholdssted for ungdom 14-19 år.