Retningslinjer og søknad

Stiftelsen Kaare Berg deler ut midler for å tilgodese allmennyttige formål og/eller kulturelle formål.

Søk støtte - søknadsfrist 31.03.2023

Gi oss informasjon om hva det søkte beløpet skal brukes til
Beskriv prosjektets finansieringsplan og evt. andre finansieringspartnere.
Beskriv hvilke andre partnere prosjektet eventuelt har.
Andre kommentarer som er viktige å få med.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Her kan du legge ved filer, maks 5 filer