Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: https://stiftelsenkaareberg.no

Personvernerklæring for SKB Eiendom AS med tilhørende selskaper

SKB Eiendom AS med tilhørende selskaper (SKB), er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Regelverket beskytter deg mot misbruk av dine personopplysninger.

SKB er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine og har etablert følgende retningslinjer:

Hvilke personopplysninger vi samler inn

For å kunne inngå og oppfylle avtaler om utleie er det nødvendig å samle inn og behandle blant annet navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer, yrke, kredittsjekk, familieforhold/sivilstatus og annet.

Formålet med behandlingen

For å kunne følge opp ditt kundeforhold med SKB registrerer vi og behandler personopplysninger om deg som vi vil bruke til blant annet følgende formål:
• Sende fakturaer for husleie og fellesutgifter
• Opprettelse av depositum og garantier
• Kredittsjekker
• Oppdatere leietakeroversikter
• Registrerte dine innbetalinger i forbindelse med leieforholdet
• Forvaltning, drift og vedlikehold av bolig og lokaler
• Overføre strømmåler i ditt navn
• Andre forhold som er nødvendig for å ivareta dine interesser

Grunnlaget for behandlingen

Grunnlaget for å behandle opplysningene er regulert under Personopplysningsloven og vi behandler kundeopplysningene for å oppfylle vår avtale med leietaker og administrere kundeforholdet.

Hvem vi deler dine opplysninger med

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til tredjeparter kun hvis det er nødvendig for å forvalte og administrere ditt kundeforhold. Dette kan være inkassoselskaper, strøm- og kabel-TV-leverandører.
SKB inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn etter det som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har. Vi vil slette personopplysninger om deg dersom du ber om det med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre. SKB ønsker å ha en oversikt over samtlige leietakere, også til bruk for henvendelser knyttet til ditt leieforhold etter at dette er avsluttet. Du kan skriftlig reservere deg mot dette ved å sende en e-post til: post@skb.no.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn, korrigering eller i gitte situasjoner sletting av dine personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg. Under visse forutsetninger kan du også protestere mot behandlingen. Henvendelser om innsyn i hvilke personopplysninger SKB har om deg, eller anmodning om en av dine øvrige rettigheter, sendes skriftlig til: post@skb.no
Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener vi behandler dine personopplysninger i strid med personvernreglene.

Besøk på vår hjemmeside

Ved besøk på vår hjemmeside er du anonym. Det er kun din datamaskins domenenavn (IP-adresse) som registreres, ikke e-postadresse. Hvis du registrerer personopplysninger i kontaktskjemaet blir dette kun brukt for å behandle og besvare din henvendelse. Dine personopplysninger vil ikke bli brukt i markedsføring eller bli solgt videre til tredjepart. SKB sin hjemmeside inneholder lenker til andre nettsteder, deriblant Google Analytics. Tredjepart har selv ansvaret for at publisering på sin hjemmeside er i overensstemmelse med lover og regler.

Endringer i erklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere denne personvernerklæringen med evt endringer i våre tjenester. Du vil alltid finne oppdatert informasjon på vår hjemmeside.

Kontaktopplysninger

Dersom du ønsker nærmere informasjon om vår behandling av opplysninger om deg, kan du kontakte oss på post@skb.no.